• Cinkavimas
  • Cinkavimas
  • Cinkavimas
  • Cinkavimas

Cinkavimas

Cinkavimas – juodojo metalo gaminių paviršiaus padengimas antikorozine cinko danga elektrocheminiu būdu galvaniškai. Galvaniškai ant dengiamo metalo paviršiaus galima nusodinti norimą dangos storį ( nuo 6 iki 18 mikronų), dengti detales su sriegiais.

Galvaninė cinkavimo danga po nusodinimo yra pasyvuojama, suteikiant gaminio paviršiui didesnį korozinį atsparumą ir atitinkamą dekoratyvinį bespalvį atspalvį.       

“Elonika” cinko dangų pasyvacijai naudoja  procesus, sukurtus Cr3+ junginių pagrindu, todėl galvaninė cinko danga atitinka Europos Sąjungos direktyvos ROHS reikalavimus: savo sudėtyje ir paviršiuje neturi Pb,Hg,Cd metalų bei Cr6+ ir polibromintų  bifenilų junginių.

Cinko dangų korozinis atsparumas atitinka standartų ISO 10289 ir LST ISO 9227 reikalavimus.